Torsdag 03 November kjem skipet inn på Leirvik hamn

Entusiastar, Fjordafolk og Vestlendingar !

Veteranskipet M/S Sunnhordland får ramsalt vatn under kjølen på mandag. Kaptein Sigmund Jo Landa og hans mannskap vil føre skipet på denne aller første seglinga på 42 år, med navnet M/S Sunnhordland, ut av Østersjøen, opp langs Svenskekysten, langs Norskekysten og heim til Vestlandet.

Torsdag 03 November kjem skipet inn på Leirvik hamn – Sjølvsagt presis som den alltid har gjort.

Alle er hjertelig velkommen til Leirvik for å ta i mot båten, enten på kaien, på molen eller i eigne båtar. Veteranskipet M/S Sunnhordland vil komma frå nord.

Dette vert ein stor dag for mange, og ein har lyst at flest mogleg skal få vete om og ta del i denne dagen.

Det vert arrangement rundt båten frå Torsdag og tre dagar til endes. Programmet kjem seinare, men alle vil få anledning til å komme ombord og ta del på kaien. Dette vert ein opplevelse for store og små, som vil bli hugsa. Allerede no har det vist seg ei massiv velvilje frå både kommune, hamnestell, entusiastar og næringslivet som sponsorar, som gjere dette mogleg. Tusen, tusen takk.

Det kjem fleire overraskingar her! Følg med

Første kvelden skipet legg til kai, vert landgangen sett ut og det vert mogleg for nokon å få eit første velkommen med skipet ombord. Av sikkerhetsmessige hensyn, er det begrensa kapasitet, og denne første kvelden vert det laga eit opplegg med ombordstigningkort, som vert delt ut framover.

For å spre denne begivenheten, heimkomsten til M/S Sunnhordland, til alle som er interessert, så har me no klar fire ombordstigningskort til M/S Sunnhordland. Dei 4 får ombordstigningskort til å komme ombord 3. November mellom 18 og 19 – Dette vert ein opplevelse ein seint vil gløyme. Første dagen attende på Vestlandet!

Desse 4 ombordstigningskorta trekker me blant de som føl M/S Sunnhordland si Facbook side. Me trekker to, blant sidas følgere, som får ta med ein person.

Det du må gjere:
Lik sida Veteranskipet M/S Sunnhordland
Del dette biletet på veggen din, og hjelp oss å spre nyheten.
Skriv navnet på den du vil ta med i kommentarfeltet under.

Sida finn du her: https://www.facebook.com/mssunnhordland/

Me gledar oss stort, og håpar de gjer det samme !

Trekning Torsdag fk. kl 21 00

Foto: Dagsferskt bilete frå M/S Sunnhordland.