Oppdatering av nettsida

Me held i desse dagar på med å oppdatera innhaldet på nettsida vår.

Me vil legga ut tilbod om turar ein kan melda seg på og om planlagte arrangement utover året.

Samt menyar og anna til jubileum, cruise og leige av båten.

Båten er i drift, så det er berre å ta kontakt med oss om du har spørsmål om arrangement, leige eller anna.

KONTAKT

M/S Sunnhordland
Nattrutekaien 35, 5411 Stord
Tlf: 48 11 18 00
E-post: post@mssunnhordland.no